Proyekto sa Araling Panlipunan II

Introduction

Bawat bansa sa Asya ay may ipinagkaparis at mern ding ipinagkaiba. Marapat lamang na malaman antin ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa ating karatig bansa nang sa gayo'y malaman natin kung ano ang kanilang mga pinagdadaanan, pati na rin ang iba't ibang kultura sa mga bansang nabibilang sa Timog Kanlurang Asya.

Sa inyong pagbasa sa mga susunod na bahagi ng proyektong ito, unti-unti ninyong matutuklasan ang iba't ibang kultura, relihiyon, uri ng pamilya, edukasyon, sining at maging sa larangan ng pampalakasan o sports sa mga bansang nabibilang sa Timog Kanlurang Asya. Dito inyong matatanto kung ano ang ipinagtulad natin pati na rin ang ipinagkaiba ng bansang Pilipinas sa mga bansang nabibilang sa Timog Kanlurang Asya.

Tunghayan nating ang iba't ibang datos tungkol sa Timog Kanlurang Asya.

-----------------------------------
Discussion

Asia

Asia is the central and eastern part of Eurasia and world's largest continent. Defined by subtracting Europe from Eurasia, Asia is either regarded as a landmass of its own or as part of Eurasia.

The demarcation between Asia and Africa is the isthmus of Suez (though the Sinai Peninsula, being a part of Egypt east of the canal, is often geopolitically considered a part of Africa). The boundary between Asia and Europe runs via the Dardanelles, the Sea of Marmara, the Bosphorus, to the Black Sea, the Caucasus Mountains, the Caspian Sea, the Ural River to its source, and the Ural Mountains to the Kara Sea at Kara, Russia. About 60 percent of the world's human population lives in Asia.

Asia as a political division consists of the part of Eurasia and nearby islands in the Indian and Pacific Oceans, often excluding Russia.

The word Asia entered English via Latin from Ancient Greek Ασία (Asia; see also List of traditional Greek place names), first attested in Herodotus, where it refers to Asia Minor, or for the purposes of the Persian Wars, to the Persian Empire as opposed to Greece and Egypt. Homer knows a Trojan ally named Asios, son of Hyrtacus, a ruler over several towns, and also describes a marsh as 461).

The Greek term was likely from Assuwa, a 14th century BC confederation of states in ancient Anatolia. Hittite assu- "good" is a likely element in that name. Alternatively, the ultimate etymology of the term may be from the Akkadian word asu, which means "to go out" or "to rise", referring to the direction of the sun at sunrise in the Middle East. Compare to this the suggestion for the etymology of Europe from Semitic erebu "to set". The motives for the names of Asia and Europe would thus mirror each other, much like the terms orient and occident (the names Anatolia and Levant likewise signify "sunrise"). This suggestion is widely quoted, but it suffers from the fact that Anatolia from an Akkadian or generally Semitic perspective does not lie in the east.

See also Geography of Asia.

As already mentioned, Asia is a subregion of Eurasia. For further subdivisions based on that term, see North Eurasia and Central Eurasia.

Some Asian countries stretch beyond Asia. See Bicontinental country for details about the borderline cases between Asia and Europe, Asia and Africa and Asia and Oceania.

Asia itself is often divided in the following subregions:

North Asia
Central Asia
East Asia (or Far East)
Southeast Asia
South Asia (or Indian Subcontinent)
Southwest Asia (or West Asia)


Reaction

Aming napuna na ang Timog Kanlurang Asya ay isang lugar kung saan ang mga tao ay iba iba at maganda ang diversity dito. Ang ilang mga bansa ay nagkakaiba sa relihiyon, sa uri ng pamahalaan at sa iba pang aspeto ng buhay at kultura. Gayon pa man, nagkaroon ng magandang epekto ang pagkakaibang ito. Naging maganda ang kinalabasan ng mga pagkakaiba ng mga tao para makabuo ng isang rehiyon kung saan ang lahat ng uri g tao ay tanggap. Kami ay tunay ngang natuwa sa kalagayang ito.

Alam nating lahat na maraming kaguluhan sa Timog Kanlurang Asya. Maraming mga suicide bombings na nagaganap sa Iraq, Israel at Palestine. Ngunit at mga awtoridad sa nasabing lugar ay tulong tulong na ipinag tatanggol ang mga tao doon. Nagkakaisa sila upang masugpo ang terorismo.


Conclusion

Aming napag-isip isip na marapat lamang na alamin nating mabuti ang kalagayan sa Timog Kanlurang Asya. Iba man ang katayuan nila at lahi sa atin, iisa lamang ang mundong ating ginagalawan. Marapat lamang na atin silang igalang at kilalanin dahil ang bawat tao sa mundo ay nilikha ng Diyos upang magtulungan at magkaisa tungo sa ikauunlad ng lahat.
Ipinasa nina:
Mark Anthony Catalig (Religion)
Kathleen Pedrosa(Culture)
Feliziene Mendoza(Family)
Patricia Fermin(education)
Sahara Pourkaramy Lighvan(Sports, Government, Reaction, Web Designing and Over all editor)
Ralajean Semira(Introduction, Conclusion)
Marjorie Davantes(Arts, Additional Info)

ng H2 St. Peter----------


References
Jewish Virtual Library
Wikipedia, the Free Encyclopedia
15. Mehran Kamrava. Culture, Society, and Democracy in the Middle East. p. 41. 16. Nazih Ayubi. Political Islam: Religion and Politics in the Arab World. p. 39.
17. Ibid. p. 41.
18. Mehran Kamrava. Culture, Society, and Democracy in the Middle East. p. 41.
19. Ibid. p. 44.
20. Bourhaina Shaaban. Both Right and Left Handed: Arab Women Talk About Their Lives. p p. 67-68.
21. Mehran Kamrava. Culture, Society, and Democracy in The Middle East. p. 44.
22. Mervat Hatem. "Egypt's Middle Class in Crisis." Middle East Journal. p. 419.
23. Bourhaina Shaaban. Both Right and Left Handed: Arab Women Talk About Their Lives. p. 29.